Still Panorama®

Hem

Homestyling

Hotell

Homestaging

Vårdpraktik

Kontakt

Press

Hotell - bakgrundsfilm skapar värde

Bakgrundsfilm för hotell - så skapas atmosfär med en TV-skärm

Still Panoramas bakgrundsfilm för hotellrum, lounge och reception - tillför modern stil och konst till era hotellrum, er lounge och reception. Kunderna kommer att uppfatta ert hotell, lounge eller reception som mer levande, trevligare och lugnare med dessa bakgrundsfilmer. Still Panoramas bakrundsfilmer utnyttjar en TV-skärms möjligheter maximalt.

Bakgrundsfilmerna är filmade i High Definition, HD, och har naturligt ljud. Bakgrundsfilmerna visar ett motiv under hela speltiden. Speltiden varierar mellan 30 minuter till 5 timmar beroende på vilken produktion. Bakgrundsfilmerna syftar till att höja intrycket av den interiöra nivån genom att tillföra modern stil och konst genom er TV-skärm. Bakgrundsfilmerna påverkar även atmosfären på ett lugnande sätt.

Bakgrundsfilm till reception & lounge skapar lugn och trivsel

Bakgrundsfilm i reception och lounge brukar begränsas till hotellets informations-TV-skärm. Syftet att informera hotellgästen är givet, men någon effekt, så som t.ex. en lugn atmosfär uppnås inte genom TV-skärmen, utan fås genom omgivande musik och personalens agerande.

I de fall då hotellgästen upplever missnöje eller är upprörd, är det viktigt att omgivningen förmedlar en lugn atmosfär. Detta för att inte förvärra situationen och för att bibehålla imagen av ett tillförlitligt hotell. Still Panoramas bakgrundsfilmer hjälper hotellet att skapa en lugn atmosfär. Med ett vackert motiv och hormoniska, mindre rörelser kompletteras personalens och rummets anspråk på trevnad.

I receptionen och loungen sitter hotellgäster som inväntar andra. Under väntan vill de flesta ha något att vila ögonen på. En informationstavla tappar snart i intresse och ger inte den avkoppling som hotellgäster ofta är i behov av. En bakgrundsfilm på TV-skärmen ger dock en god möjlighet till eftertanke och verkar utan att dra till sig för mycket uppmärksamhet.

Hur bakgrundsfilm i hotellrummet skapar värde för ert hotell

Hotellgästen använder TV-skärmen mest av alla apparater i ett hotellrum. TV-skärmen är central för information och underhållning. Ur hotellets perspektiv är informationskanalen, som visar dagens program, restaurangmeny, kontaktuppgifter osv. den enda möjligheten att sälja hotellets image och värderingar. Kanalen får dock lite uppmärksamhet efter att hotellgästens informationsbehov är tillgodosett och lämnas vanligen för en annan kanal, eller så stängs TV:n av helt.

Anledningen till varför hotellgästen byter kanal är inte alltid för att de vill titta på något program, utan för att de tröttnar på informationskanalen. Att stänga av TV:n är för många otänkbart eftersom de inte står ut med tystnaden och att de behöver det liv som TV:n ger.
Bakgrundsfilmer fyller här ett behov. Hotellgästen får det liv som behövs för att må bra. En porlande bäck kan vara tillräckligt för att hotellgästen skall få ro, då det är vilsamt för både ögon och öron.

Om motivet passar med hotellets image, kan hotellet förstärka sin image och ge hotellgästen rätt associationer. Still Panoramas bakgrundsfilmer är neutrala och visar endast vackra naturavsnitt från Sverige och Skandinavien, under längre perioder. Filmerna syftar till att få betraktaren till ett rofyllt tillstånd och fungerar i praktiken som konst och som ett fönster ut mot en vacker plats.

Hotellgästen som väljer att använda bakgrundsfilm, förknippar därmed motivet med hotellet, får lugn och ro och får även ett vackert, rörligt motiv. Still Panoramas bakgrundsfilmer passar speciellt de hotell som vill förknippas med kundvård, konst och natur.

Hur köper jag en Still Panorama-bakgrundsfilm?

Om du som hotellägare/representant är intresserad av denna produkt, kontakta oss på info@stillpanorama.com. Visning kräver licens för specialvisning vilket inte hanteras genom Still Panorama online store.

Ring eller skriv nu och visa ert intresse. Produkten är ny och kommer att ge era lokaler ett modernt och fräscht uttryck. Vänta inte tills era konkurrenter redan har den.

 

 

 

 

© 2009 Kaise Design AB. All Rights Reserved